Południowa Strefa Przemysłowa

W korzystnie położonej i oddalonej tylko 4 km od polsko-niemieckiego przejścia granicznego w Gubinku siedzibę ma ok. 35 firm, w których pracuje ponad 1.200 zatrudnionych. Jako tradycyjny ośrodek przemysłu chemicznego – już w czasach NRD Guben był czołowym producentem włókien chemicznych – strefa przy Forster Straße może pochwalić się światowymi firmami branży tworzyw sztucznych i chemii, takimi jak Trevira GmbH, Grupa Azoty ATT Polymers GmbH i Megaflex Schaumstoff GmbH. Wyśmienite położenie geograficzne Południowej Strefy Przemysłowej korzystnie wpływa nie tylko na bezpośredni handel z przedsiębiorstwami z sąsiedniej Polski, lecz także z całym regionem wschodniej i południowowschodniej Europy. Oprócz nowoczesnej infrastruktury w różnych konfiguracjach i zakładowej straży pożarnej strefa dysponuje bocznicą kolejową ponadregionalnej sieci DB AG i jako obiekt zamknięty charakteryzuje się najnowocześniejszą techniką zabezpieczeń i kontroli dostępu.