Impressum

Miasto Guben
Korporacja prawa publicznego (jednostka samorządu terytorialnego)
Adres:
Stadt Guben
Gasstraße 4
03172 Guben

reprezentowane przez:
Burmistrza
pana Freda Mahro

Kontakt:
Tel.: +49 (3561) 6871-0
Fax: +49 (3561) 6871-4000
E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Redakcja odpowiedzialna / Nazwisko odpowiedzialnego administratora
(odpowiedzialność w rozumieniu ustawy telemedialnej)
Rzecznik prasowy miasta Guben
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 


Wyłączenie odpowiedzialności cywilnej w przypadku problemem z aktualnością lub błędami merytorycznymi
Naszym celem jest zawsze prawidłowość, kompletność i aktualność informacji udostępnianych na niniejszej stronie internetowej. Mimo to nie można wykluczyć błędów i niejasności. Gdyby byli Państwo zdania, że udostępniono merytoryczne błędy lub nieaktualne informacje, prosimy zgłosić to pocztą elektroniczną do administratora na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Nie udzielamy żadnej gwarancji co do aktualności, prawidłowości, kompletności czy jakości udostępnianych informacji. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej kierowane przeciwko nam, odnoszące się do szkód o charakterze materialnym czy ideowym, spowodowane korzystaniem czy niekorzystaniem z oferowanych informacji wzgl. wykorzystanie błędnych lub niekompletnych informacji, są zasadniczo wykluczone, o ile nie zachodzi z naszej strony udokumentowana wina celowa lub rażące niedbalstwo. Wszystkie oferty są dobrowolne i niezobowiązujące. Zastrzegamy sobie wyraźnie prawo do zmian, uzupełniania, wymazywania części strony lub całej oferty bez odrębnej zapowiedzi lub do okresowego czy ostatecznego zawieszenia publikacji.

Wykluczenie odpowiedzialności cywilnej za linki zewnętrzne
Jako oferent treści jesteśmy odpowiedzialni za "własne treści", które jako Euromiasto Guben-Gubin udostępniamy, zgodnie z ogólnymi warunkami ustawowymi. Na niniejszej stronie internetowej istnieją przekserowania ("linki") do treści oferowanych przez innych oferentów. Za te obce treści jesteśmy odpowiedzialni tylko wówczas, gdy mamy o nich wiedzę (tzn. także o treści sprzecznej z prawem wzgl. karalnej), jednoznacznie się do nich odnosimy i mamy techniczną możliwość uniemożliwienia korzystania z niej.
W przypadku "linków" zawsze chodzi o „żywe“ (dynamiczne) przekierowania. Wprawdzie przy pierwszym połączeniu sprawdziliśmy treść co do możliwości spowodowania odpowiedzialności cywilnoprawnej lub karnej, ale nie jesteśmy zobowiązani do stałej kontroli zmian treści, do których odsyłamy na tych stronach w zakresie ewentualnego powstania nowej odpowiedzialności. Jeśli nie ma wyraźnego odwołania do treści, to nie można zakładać wiedzy, szczególnie o aktualnych treściach. Dopiero gdy stwierdzimy lub zostaniemy przez innych o tym poinformowani, że konkretna oferta, do której udostępniliśmy link, wywołuje odpowiedzialność cywilnoprawną lub karną, usuniemy przekierowanie do tej oferty, jeśli będziemy mieli taką techniczną możliwość.
Na możliwość techniczną i granice możliwości nie ma wpływu fakt, że po uniemożliwieniu dostępu z naszej strony internetowej dostęp do nielegalnych lub karalnych treści jest nadal możliwy z innych serwerów.

Prawo autorskie i prawo o znakach towarowych
Wszystkie strony naszej witryny internetowej podlegają prawu autorskiemu (Copyright). Dotyczy to w szczególności wszystkich publikowanych na stronach internetowych treści takich jak
- tekstów
- zdjęć
- grafik
- layoutu (szaty graficznej)
wraz z całym układem na stronach. Powielanie lub wykorzystanie takich tekstów lub tylko ich treści, w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych i ich publikacja – także w Internecie – dozwolona jest tylko za naszą uprzednią pisemną zgodą.
Komercyjne wykorzystanie wszelkich części niniejszej witryny internetowej nie jest dozwolone! Przedruk i analiza komunikatów prasowych i przemówień są możliwe tylko z podaniem poprawnego i kompletnego źródła. Uprzednia pisemna zgoda na publikację stron internetowych do celów prywatnych, niekomercyjnych, może zostać udzielona w pojedynczych przypadkach przez redakcję online. Niedozwolona reprodukcja lub przekazania pojedynczych treści lub kompletnych stron będzie ścigana karnie lub na drodze cywilnoprawnej.
Staramy się przestrzegać praw autorskich do wykorzystywanych zdjęć, grafik, dokumentów dźwiękowych, materiałów wideo i tekstów, wykorzystywać własne zdjęcia, grafiki, dokumenty dźwiękowe, materiały wideo i teksty lub korzystać z wolnych od licencji zdjęć, grafik, dokumentów dźwiękowych, materiałów wideo i tekstów.
W przypadku przekierowania na stronę samorządu każdy administrator strony jest jednak zobowiązany do sprawdzenia na własną odpowiedzialność treści danej strony i ewentualnego usunięcia swojego linku.
Wszystkie wymienione lub ewentualnie chronione przez osoby trzecie znaki towarowe podlegają bez ograniczeń każdorazowo obowiązującym przepisom prawa o znakach towarowych i prawu własności każdorazowego zarejestrowanego właściciela. Samo jego wymienienie nie uprawnia do wniosku, że znak towarowy nie jest chroniony prawami osób trzecich!
Wszystkie zdjęcia – jeśli nie podano inaczej – pochodzą z archiwum prasowego miast Guben i Gubin. Zdjęcia te – o ile nie zaznaczono inaczej – zostały wykonane przez pracowników lub członków Urzędu Miasta Guben oraz Urzędu Miasta Gubina. Prawa za opublikowane, wykonane przez miasto lub pracowników miasta i chronione prawem autorskim dzieła, również pozostają wyłączną własnością miasta Guben. Powielanie i/lub używanie zdjęć, grafik, dokumentów dźwiękowych, materiałów wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest bez naszej uprzedniej, wyraźnej pisemnej zgody niedozwolona.

Wykorzystanie adresów poczty elektronicznej – informacje o komunikacji elektronicznej
Podane adresy poczty elektronicznej służą zasadniczo do komunikacji bez podpisu elektronicznego i/lub kodowania. Miasto Guben otworzyło jednak elektroniczny dostęp do poczty z kwalifikowanym elektronicznym podpisem. Wymagana przepisami prawa forma pisemna może zostać, o ile przepis nie stanowi inaczej, zastąpiona przez formę elektroniczną. Forma elektroniczna rodzi taki sam skutek prawny jak podpisana forma papierowa (forma pisemna). W przypadku przekazania dokumentów podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym obowiązują odrębne wskazówki, które mogą Państwo uzyskać pod adresem Elektronische Zugangseröffnung.

Prawomocność
Jeśli części lub pojedyncze sformułowania niniejszego tekstu miałyby okazać się niezgodne, już niezgodne lub nie całkiem zgodne z obowiązującym prawem, to nie narusza to treści pozostałych części i ich ważności.