Kościół farny

Do najbardziej okazałych budowli w Gubinie należą bez wątpienia ruiny kościoła farnego. Pierwsze wzmianki o kościele pochodzą z 1324 roku, a więc z okresu największego rozkwitu handlowego miasta. Budowlę wzniesiono w stylu romańskim, w formie trójnawowej bazyliki. Po zniszczeniach wywołanych czternastowiecznymi trzęsieniami ziemi, budowlę rozebrano zaś na jej miejscu rozpoczęto wznoszenie nowego gotyckiego kościoła. Prace trwały bardzo długo, a ostatecznego kształtu budowla nabrała w 1844 roku. Podczas II wojny światowej kościół uległ prawie całkowitemu zniszczeniu. W latach późniejszych, mimo starań władz miejskich nie udało się przywrócić dawnej świetności obiektu, który w latach 70-tych zabezpieczony został jako trwała ruina. Dziś imponująca bryła kościoła przyciąga swym urokiem i potęgą uwagę przybywających do Gubina gości. Zauważyć trzeba, że w 2014 roku dla zwiedzających została udostępniona wieża zabytku, z której szczytu rozciąga się przepiękna panorama na Euromiasto Gubin-Guben. Remont obiektu był możliwy dzięki unijnemu dofinansowaniu. W ramach tego samego projektu rozstrzygnięto międzynarodowy konkurs architektoniczny, w którym wyłoniono najlepszą koncepcję na odbudowę całości Fary.