Turystyka / atrakcje turystyczne

Turystyka / atrakcje turystyczne

Kościół farny

Do najbardziej okazałych budowli w Gubinie należą bez wątpienia ruiny kościoła farnego. Pierwsze wzmianki o kościele pochodzą z 1324 roku, a więc z okresu największego rozkwitu handlowego miasta. Budowlę wzniesiono w stylu romańskim, w formie trójnawowej bazyliki. Po zniszczeniach wywołanych czternastowiecznymi trzęsieniami ziemi, budowlę rozebrano zaś na jej miejscu rozpoczęto wznoszenie nowego gotyckiego kościoła. Prace trwały bardzo długo, a ostatecznego kształtu budowla nabrała w 1844 roku. Podczas II wojny światowej kościół uległ prawie całkowitemu zniszczeniu. W latach późniejszych, mimo starań władz miejskich nie udało się przywrócić dawnej świetności obiektu, który w latach 70-tych zabezpieczony został jako trwała ruina. Dziś imponująca…

Ratusz

Usytuowany w zachodniej części rynku ratusz, doskonale wkomponowuje się w otoczenie ruin kościoła farnego. Wzniesiony w połowie XIV wieku przez wiele lat skupiał w swych murach władze miejskie. To właśnie w nim obradowali miejscy radni i urzędowali ławnicy, a od 1335 roku zasiadał burmistrz. Na przestrzeni lat, budynek ratusza wielokrotnie przebudowywano. W pierwszej dekadzie XVI wieku dobudowano zachodnią część oraz wieżę, a w wieku XVII przebudowano go na styl późnorenesansowy, dołączając trzy szczyty. Ratusz, jako reprezentacyjna siedziba władz, gościł w swoich murach takie znamienitości jak: Zygmunt Jagiellończyk, Zygmunt Stary, August Mocny Sas, a w 1712 roku podejmowano tu cara Piotra…

Fortyfikacje

Średniowieczne fortyfikacje z trzema bramami : Klasztorną, Krośnieńską i Ostrowską pochodzące z przełomu XIV i XV wieku, umocnione w wieku  XVI cylindrycznymi basztami i barbakanami, stanowiły niegdyś część potężnego zespołu warownego miasta. Zostały rozebrane w XIX wieku  ze względu na zły stan techniczny. Do dnia dzisiejszego zachowały się jedynie pochodzące z XIV wieku niewielkie ich fragmenty z tzw. Basztą Dziewicy i Basztą Bramy Ostrowskiej.Cylindryczna, wolno stojąca Baszta Bramy Ostrowskiej, wykończona zębatym fryzem i zadaszona stożkowatym hełmem krytym blachą, jest jednym z najbardziej charakterystycznych obiektów w Gubinie.

Willa Wolfa

Willa znajdowała się w obecnym Parku Waszkiewicza i należała do fabrykanta Ericha Wolfa. Jej wyjątkowość polegała na nowatorskim ówcześnie wyglądzie, który zawdzięczała architektowi Miesowi van der Rohe. Zbudowana w 1926 roku, stanowiła początek serii niezwykłych projektów i jest dziś uznawana za kluczowe dzieło sztuk tego architekta. W 1945 roku została spalona, a w okresie powojennym użyteczne jeszcze materiały wykorzystano do rekonstrukcji innych budowliWięcej informacji na stronie www.villawolfgubin.eu.

Krzyże Pokutne

W Gubinie zachowały się wykute w granicie krzyże pokutne, których powstanie określa się na lata 1453 i 1459. Te około półmetrowe zabytki stoją przy ulicy Śląskiej - w miejscu, gdzie jak głosi legenda trzech rzeźników stoczyło śmiertelną bójkę o szynkę. Inna opowieść mówi o podobnej śmiertelnej bójce trzech braci o jajko. Podobne krzyże pokutne można odnaleźć w okolicznych wsiach.

Wyspa Teatralna

Zielonymi płucami miasta jest Wyspa Teatralna zlokalizowana na Nysie Łużyckiej. W XIX w. zbudowano na niej wg projektu Oskara Titza teatr, mogący pomieścić 750 widzów i ściągający do Gubina najwybitniejszych artystów ówczesnej Europy. Teatr spłonął doszczętnie w 1946r. Jego świetność przypominają jedynie kamienne schodki, prowadzące niegdyś do głównego wejścia oraz resztki kolumn zdobiących kiedyś fasadę budynku. Dziś Wyspa, połączona stałym mostem z polskim i niemieckim brzegiem Nysy Łużyckiej, stanowi łącznik pomiędzy dwoma częściami Euromiasta. Miejsce to jest pięknym terenem spacerowym, chętnie odwiedzanym przez polskie i niemieckie rodziny, a możliwość usytuowania tam sceny, pozwala na organizację występów zespołów muzycznych, grup tanecznych,…