Informacje o mieście Gubin

Na turystów zwiedzających wschodnie krańce Niemiec czekają interesujące doświadczenia znad granicy: polsko-niemieckie miasto bliźniacze Guben-Gubin buduje mosty pomiędzy krajami i ludźmi, pomiędzy przeszłością i teraźniejszością. Przez dziesięciolecia Nysa wyznaczała linię graniczną. Dziś stanowi błękitną wstęgę, na której brzegach Guben i Gubin ponownie się do siebie zbliżają.
Miasto nad Nysą należy do najstarszych miast Dolnych Łużyc. Pierwsza wzmianka o Guben (Gubinie) pochodzi z roku 1211 i odnosi się do miejsca handlu solą. Prawa miejskie na wzór magdeburski Guben otrzymało 1 czerwca 1235 r. z rąk wettyńskiego margrabiego Marchii Miśnieńskiej i Marchii Łużyckiej Henryka III Dostojnego. 
Miasto powiększyło się o rynek z kościołem farnym i ratuszem na powierzchni ok. 25 ha. Od strony północnej i wschodniej w naturalny sposób ograniczała i chroniła je rzeka Lubsza, na południu potok Werderfließ, a na zachodzie Nysa. Już od czasów Średniowiecza mieszkańcy Guben uprawiali winorośl. W XIX wieku miasto rozwinęło się do rozmiarów znaczącego ośrodka przemysłowego i ogrodniczego. 
Rewolucja przemysłowa rozpoczęła się w Guben w latach 1816/17 od założenia przędzalni Cockerilla i zainstalowania stosunkowo wcześnie pierwszej maszyny parowej na Dolnych Łużycach w 1818 r. Eksploatacja węgla brunatnego na wschodnich peryferiach miasta od roku 1848 i przyłączenie do sieci kolei w 1846 roku przyspieszyły industrializację i powstanie w Guben największego ośrodka przemysłu tekstylnego, szczególnie kapeluszniczego, na Dolnych Łużycach. 
W ostatnim trzydziestoleciu XIX i na początku XX wieku powstały w mieście liczne budowle i instytucje, jak na przykład gimnazjum (1868), Teatr Miejski na Wyspie Teatralnej (1874), szkoła przyklasztorna (1875), Fundacja Naemi Wilke (1878), Zakład dla Głuchoniemych prowincji Brandenburgii (1881), zakłady wodociągowe (1879), Szkoła im. Pestalozziego (1902), liceum (1908), Szkoła im. Hindenburga (1912), Muzeum Miejskie (1913), Park Koeniga (1904), Dom Miejski i nowy duży most na Nysie (1922/23) oraz nowy Most Północny (1924). 
Powstanie i upadek przemysłu kapeluszniczego w Guben oraz całą historię miasta i przemysłu pokazuje stała wystawa w Muzeum Miasta i Przemysłu znajdującego się na terenie dawnej fabryki kapeluszy Wilkego przy Gasstraße.


Pod koniec II wojny światowej miasto, w szczególności śródmieście, uległo znacznym zniszczeniom. Decydujące znaczenie miał powojenny podział miasta na dzisiejszy niemiecki Guben i polski Gubin zgodnie z ustaleniami Układu Poczdamskiego. Dwie trzecie terytorium – część wschodnia miasta z historyczną starówką oraz przedmieściem krośnieńskim i werdawskim – przypadły Polsce. 
Stary Ratusz, ruina fary, pozostałości miejskich umocnień z tak zwaną „Grubą Wieżą” w dzisiejszym Gubinie świadczą o zmiennych losach tego godnego dolnołużyckiego miasta. Dziś Guben jest kolorowym i przyjemnym miastem bliźniaczym. Nadal trwają tu intensywne prace nad renowacją i uatrakcyjnieniem śródmieścia i to z sukcesami. Goście przyjeżdżający do miasta nad Nysą są zaskoczeni wieloma zauważalnymi zmianami w sercu Guben. Odnowione główne ulice wypełnione są bujną zielenią, na terenie dawnej fabryki kapeluszy znajduje się nowoczesne centrum komunalne z Urzędem Miasta, biblioteką, szkołą muzyczną i Starą Farbiarnią, salą widowiskową itp. 
Mieszkańcy miasta są szczególnie dumni z rozbudowanej sieci dróg rowerowych, prowadzących do atrakcji miasta, nad urokliwe jeziora i do pięknych krajobrazowo okolic. Do atrakcji należy też sama Nysa, po której znów można pływać łodziami. Po obu stronach rzeki znajdują się pomosty i slipy do wodowania łodzi. Same nabrzeża także są uatrakcyjniane. Od niedawna goście polsko-niemieckiego miasta bliźniaczego mogą podziwiać zabytkową perełkę, czyli kompletnie odnowiony Stary Port Guben, który zaprasza na chwilę odpoczynku bezpośrednio przy drodze rowerowej Odra-Nysa.

 

Urząd Miejski w Gubinie

ul. Piastowska 24
66-620 GUBIN          
tel. +48 68-4558100
fax. +48 68-4558102
www.gubin.pl
Urząd jest czynny w godzinach:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Sekretariat Burmistrza

Burmistrz Miasta Gubina Bartłomiej Bartczak
tel. +48 68-4558100
fax. +48 68-4558102
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zastępca Burmistrza:
Justyna Karpisiak
tel. +48 684558 119

Sekretarz Gminy:
Maria Kużdżeń
tel. +48 68 4558 137

Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich

- biuro Rady Miejskiej,
- ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej,
- sprawy meldunkowe, dowody osobiste,
- oświata,
- kadry,
- sprawy organizacyjne
Tel.: +48 68 4558 110

Wydział Finansowy

-podatki, opłaty lokalne,
-kasa miejska
Tel.: +48 68 4558 106

Wydział Komunalny i Inwestycji

- komunikacja miejska,
- odpady komunalne,
- bieżące remonty dróg chodników,
- licencje na drogowe przewozy osób,
- ochrona środowiska
Tel.: +48 68 4558 128

Wydział Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej

- planowanie przestrzenne; decyzje o warunkach zabudowy,
- nabywanie nieruchomości,
- ewidencja gruntów,
- najmy, dzierżawa, sprzedaż
Tel.: +48 68 4558 143

Wydział Europejski

- pozyskiwanie środków pozabudżetowych,
- współpraca ze stowarzyszeniami, instytucjami gospodarczymi
- współpraca transgraniczna,
- promocja
Tel.: +48 68 4558 107

Urząd Stanu Cywilnego

- rejestr urodzeń, małżeństw, zgonów,
- organizacja uroczystości przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński
Tel.: +48 68 4558 140

Pełnomocnik ds. Uzależnień

- przeciwdziałanie problemom alkoholowym i narkomanii,
- wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
Tel.: +48 68 4558 113

Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych

- zapewnienie ochrony informacji niejawnych
Tel.: +48 68 4558 105

Straż Miejska

- działania dot. utrzymania porządku i czystości na terenie miasta,  
- działania dla ograniczenia zjawisk niszczenia mienia społecznego,
Tel.: +48 68 4558 111

Przedszkole Miejskie Nr 1 (3-6 lat)

ul. Piastowska 20, 66-620 Gubin
Tel.: +48 68 4558 170
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www: www.pmgubin.pl

Przedszkole Miejskie Nr 2 (3-6 lat)

ul. Kunickiego 8a, 66-620 Gubin
Tel.: +48 68 4558 172
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www: przedszkole2gubin.edupage.org

Przedszkole Miejskie Nr 3

ul. Wojska Polskiego 16, 66-620 Gubin
Tel.: +48 68 4558 174
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www: przedszkolemiejskie3.edupage.org

Żłobek

(do 3 lat)
ul. Racławicka 2, 66-620 Gubin
Tel.: +48 68 3207503
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szkoła Podstawowa nr 1  im. Mikołaja Kopernika w Gubinie

ul. Racławicka 2, 66-620 Gubin
Tel.: + 48 68 4558 207
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www: http://zsgubin.edupage.org

Szkoła Podstawowa nr 2 im. 73 Pułku Zmechanizowanego Ułanów Karpackich

ul. Szkolna 1, 66-620 Gubin
Tel.: +48 68 4558 149
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
www: http://sp2gubin.pl

Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Kresowa 48, 66-620 Gubin
Tel.: +48 68 4558 177
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
www: http://sp3.gubin.com.pl

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gubinie

ul. Piastowska 26, 66-620 Gubin
Tel.: + 48 68 4558 184 
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www: http://www.zsogubin.pl

Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie

ul. Racławicka 1,66-620 Gubin
Tel.: +48 68 3593 184
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www : http://www.zslit.gubin.pl
Organ prowadzący: Powiat Krośnieński

Europejskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie

ul. Pułaskiego 1, Gubin 66-620
Tel.: +48 68 4558 240
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www: http://www.eckziugubin.pl
Organ prowadzący: Powiat Krośnieński

Gubiński Dom Kultury

ul. Westerplatte 14, 66-620 Gubin
Tel.: +48 68 4558 169
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Miejska Biblioteka Publiczna w Gubinie

ul. Westerplatte 14, 66-620 Gubin
Tel.: +48 68 4558 167
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
www: www.biblioteka.gubin.pl

Miejski Ośrodek Sportu w Gubinie

ul. Generała Władysława Andersa 5, 66-620 Gubin
Tel.: +48 68 4558 286
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Gdańska 17, 66-620 Gubin
Tel.: +48 4558 150
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.mopsgubin.pl

Warsztaty Terapii Zajęciowej

ul. Gdańska 17, 66-620 Gubin
Tel.:+ 48 68 4558 160
http://www.wtzgubin.pl