Muzeum Regionalne Sprucker Mühle

Sztuka i kultura w starym młynie. "Sprucker Mühle" jest dawnym młynem zbożowym, o którym pierwsza wzmianka pochodzi z 1363 roku. Po wielu pożarach był od roku 1980 przebudowywany i rozbudowywany. Od roku 1985 znajduje się tu Muzeum Miasta Guben, które szczyci się już ponad 90-letnią tradycją muzealną. Dobrze zachowane urządzenia techniczne pochodzą z XIX i pierwszej połowy XX wieku. Cały kompleks znajduje się pod ochroną konserwatora zabytków.
 
Heimatmuseum „Sprucker Mühle“
Mühlenstraße 5
03172 Guben