Dobra współpraca w internecie

Obecnie oficjalna prezencja Miasta Guben w internecie istnieje jedynie w wersji niemieckojęzycznej, co całkiem uniemożliwia bądź bardzo ogranicza internetowy dostęp do różnych informacji na temat naszego miasta dla użytkowników z Polski.Stąd zrodziła się potrzeba przebudowy aktualnej strony internetowej Miasta Guben oraz dwujęzycznej (polsko-niemieckiej) prezencji w internecie. Tak więc wymiana informacji ma zostać umożliwiona zarówno dla użytkowników z Gubina, jak i z pozostałego obszaru Polski. Także obywatelom Niemiec nowa strona internetowa ma ułatwić i poprawić dostęp do najważniejszych informacji.Realizacja projektu i stworzenie wielojęzycznej strony internetowej ma przede wszystkim ułatwić bądź tez. umożliwić dostęp do informacji na temat Miasta Guben, zwiększyć atrakcyjność Miasta Guben na obszarze wsparcia oraz wzmocnić marketing turystyczny naszego miasta. Ponadto, projekt ten przyczynia się do pogłębienia i rozwoju wspólpracy transgranicznej w obszarez informacji, promocji i turystyki.Głównym działaniem projektowym jest przebudowa/ przekształcenie miejskiej strony internetowej oraz stworzenie dwujęzycznej (polsko-niemieckiej) platformy internetowej/ strony web.Miasto Gubin planuje także w podobny sposób przekształcić swoją stronę internetową oraz udostępnić pewne treści dla obywateli Niemiec w języku niemieckim. Ponadto planuje się powiązanie ze sobą stron internetowych obydwu miast za pomocą linków.Ponadto w ramach projektu planuje się przeprowadzenie polsko-niemieckich warsztatów, podczas których partnerzt projektu mają porozumieć się odnośnie najważniejszych treści, które będą miały być zawarte na stronach internetowych Gubina i Guben. Pod koniec realizacji projektu ma zostać również zorganizowane publiczne wydarzenie (np. konferencja prasowa) podczas którego zostaną zaprezentowane wyniki projektu. Poza tym, odbędzie się spotkanie partnerów projektu podsumowujące jego realizację oraz z okazji nowej strony internetowej zostaną wyprodukowane drobne upominki promocyjne.
Froederhinweis