Duże projekty infrastrukturalne

Duże projekty infrastrukturalne

Odbudowa kościoła farnego w Gubinie

Do najbardziej imponujących budowli w Gubinie należy bez wątpienia ruina dawnego kościoła farnego. Pierwsza wzmianka o farze pochodzi z roku 1294. Ta późnogotycka świątynia uzyskała swoją ostateczną formę zewnętrzną w latach 1508 do 1557, natomiast wnętrze ukończono w roku 1594. Pod koniec II wojny światowej kościół został poważnie uszkodzony wskutek podpalenia i działań wojennych. W latach 70. XX wieku mierzący 60 metrów długości i 30 metrów szerokości kościół został zabezpieczony w formie trwałej ruiny. Jednocześnie stanowi on pomnik ku przestrodze przeciwko wojnie i zniszczeniu. Obecnie fundacja założona po polskiej stronie oraz niemieckie stowarzyszenie na rzecz odbudowy dawnej fary gubeńskiej jako…