Euromiasto Guben-Gubin

Wskutek zmian geopolitycznych pod koniec lat 90. XX wieku granica z Polską zmieniła swoją funkcję stając się „Bramą na Wschód”. Miasto graniczne Guben wcześnie rozpoznało związane z tym szanse i podjęło inicjatywę transgranicznej współpracy.
Podstawę wspólnego planowania i rozwoju miast Guben i Gubina stanowi opracowana w oku 1998 „Przestrzenna koncepcja strukturalna euro miasta Guben-Gubin”. Idea przewodnia tego transgranicznego planu rozwoju miast została uwzględniona w strategii rozwoju miasta Guben. Główną myślą wspólnej koncepcji jest dalszy rozwój struktury miasta opartej na dwóch centrach z położeniem nacisku na wspólną rewaloryzację miejskiego układu kompozycyjno-funkcjonalnego. Transgraniczną oś ma tworzyć ulica Frankfurter Straße, stanowiąca funkcjonalne połączenie śródmieścia Gubina z nowym centrum Guben. Zrównoważona współpraca obu miast istnieje już od roku 1991. W ciągu ponad 25 lat zrealizowano wiele wspólnych przedsięwzięć mających duże znaczenie dla mieszkańców euro miasta, jak na przykład wspólną oczyszczalnię ścieków czy wyspę na Nysie jako miejsce spotkań. Od 2015 r. radni obu samorządów współpracują ze sobą w ramach samodzielnie utworzonej polsko-niemieckiej komisji „Euromiasto Guben-Gubin”, podejmując transgraniczne decyzje. Również współpraca ratuszy bliźniaczych miast stale jest poszerzana. Duże i małe projekty europejskie były i są realizowane w partnerstwie, a takie wydarzenia jak spotkania noworoczne czy coroczny festyn organizowane są wspólnie nad Nysą dla dalszego rozwijania wzajemnego zrozumienia.
Dzięki wsparciu finansowemu w ramach bieżącego i wcześniejszego europejskiego programu współpracy INTERREG Brandenburgia – Polska udało się i nadal udaje się urzeczywistniać duże i małe projekty współpracy transgranicznej, takie jak uatrakcyjnienie terenów zielonych, modernizacja wspólnie wykorzystywanego otoczenia dworca kolejowego, opieka zdrowotna po obu stronach Nysy czy realizacja wielu uroczystości i spotkań w Guben i Gubinie.